Sakrament Małżeństwa

Dlatego to mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.
~ Rdz 2, 24

Nawet 12 miesięcy przed ślubem należy ustalić termin ślubu w kancelarii parafialnej i rozpocząć nauki ślubne. 

Ślub krok po kroku

Krok 1

Ustalenie terminu

Ustalenie terminu ślubu w kancelarii parafialnej, telefonicznie, mailowo.

Krok 2

Kurs przedmałżeński

Świadectwo chrztu i bierzmowania (do uzyskania w parafii, w której przyjęto te sakramenty.

Krok 3

Wizyta w poradni rodzinnej

Przyszli małżonkowie powinni uczestniczyć w trzech spotkaniach w poradni rodzinnej.

Krok 4

Złożenie dokumentów

Złożenie dokumentów i spisanie protokołu przedślubnego po wcześniejszym umówieniu terminu z księdzem proboszczem.

Krok 5

Spowiedź przedślubna

W trakcie przygotowań do ślubu należy przynajmniej dwukrotnie przystąpić do spowiedzi i poinformować spowiednika, że jest to spowiedź przedślubna.

Krok 6

Zapowiedzi

Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa jest podawana do wiadomości publicznej w parafiach narzeczonych. Celem zapowiedzi jest potwierdzenie stanu wolnego przyszłych małżonków i wykluczenie ewentualnych przeszkód zawarcia małżeństwa.

Krok 7

Spotkanie z duszpasterzem

Tuż przed ślubem należy spotkać się z duszpasterzem, który sprawdzi, czy dopełnione zostały formalności i omówi sprawy organizacyjne związane z liturgią udzielenia sakramentu małżeństwa.

Wstępnych informacji udzielamy zarówno telefonicznie jak i drogą elektroniczną.

E-mail kontakt@bazylika.strzegom.pl lub pod numerem telefonu: 74 855 02 86 lub sms 504 043 594. 

Znaczenie sakramentu

Jezus powiedział: «Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.» (Mt 19, 4 – 6).

Ja [N.] biorę ciebie [N.] za żonę/męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże wszechmogący w Trójcy Jedyny, i wszyscy Święci. (Obrzędy sakramentu małżeństwa)

Sakrament małżeństwa sprawia, że miłość dwojga ludzi zostaje wzmocniona i uświęcona przez Boga, treść przysięgi małżeńskiej może stać się treścią ich życia.

Kobieta i mężczyzna sami udzielają sobie sakramentu małżeństwa. Obiecują sobie miłość i wierność oraz wyrażają gotowość przyjęcia i wychowania dziecka. Wiążą życie ze sobą nawzajem oraz z Bogiem, który zawsze będzie między nimi obecny, otaczając ich małżeństwo swoją opieką.

Zawarcie sakramentu małżeństwa oznacza, że małżonkowie będą iść wspólnie przez życie i pozostaną przy sobie w dobrych i złych chwilach. Ważne, by nie zapominać, że nadrzędnym celem sakramentu jest osiągnięcie zbawienia, a więc małżonkowie powinni się wspierać w swojej drodze do świętości.

Ważne kwestie dotyczące organizacji ceremonii ślubnej:

W sprawie oprawy muzycznej należy skontaktować się z parafialnym organistą. Jeśli narzeczeni chcą zaangażować dodatkowych wokalistów lub instrumentalistów, są zobowiązani uzgodnić to wcześniej z księdzem w kancelarii oraz z organistą. Ślub kościelny jest celebracją liturgiczną i jego oprawa muzyczna (repertuar i dobór instrumentów) musi być zgodna z prawem liturgicznym Kościoła.

Fotografowie i kamerzyści przed rozpoczęciem liturgii powinni przyjść do zakrystii, żeby uzgodnić z księdzem zasady pracy. Także oni muszą pamiętać, że uczestniczą w obrzędach religijnych oraz uszanować sakralność miejsca. W Bazylice mogą podczas ślubów pracować tylko ci fotografowie i kamerzyści, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania pracy w czasie celebracji liturgicznych wydane przez instytucje kościelne. Na zakończenie ceremonii ślubnej zakazane jest używanie konfetti, sypania ryżem, płatkami kwiatów itp. Istnieje możliwość wypożyczenia maszyny produkującej bańki mydlane.