O Parafii

Kapłani

Ks. Marek Babuśka

Proboszcz

Prałat (kapelan Jego Świątobliwości)
Prepozyt Kapituły Kolegiackiej pw. MB Strzegomskiej i św. App. Piotra i Pawła w Strzegomiu
Urodzony 09.03.1963 r. w Nowej Rudzie
Święcenia prezbiteratu przyjął 21 maja 1988
we Wrocławiu
W parafii od 2006 roku

Ks. Adrian Fajkowski

wikariusz

Urodzony 16.09.1993 roku w Ząbkowicach Śl.
Święcenia prezbiteratu przyjął 25 maja 2019 roku
w Świdnicy
W parafii od 2019 roku

Ks. Piotr Sipiorski

wikariusz


Urodzony 19.10.1980 r. w Wałbrzychu
Święcenia prezbiteratu przyjął 25 maja 2019 roku
w Świdnicy
W parafii od 2022 roku

Od

 

1945 r.

Ks. Leopold Klehr

06.1945 r.

Ks. Birke

11.01.1946 r.

Ks. Józef Ludwikowski

1947 r.

Ks. Jan Skrzynecki

04.1948 r.

Ks. Jan Cyrys

07.1951 r.

Ks. Józef Mazur

02.1952 r.

Ks. Euzebiusz Zagrzula

11.1952 r.

Ks. Edward Skotnicki

11.1952 r.

Ks. Tadeusz Nieuzyla

11.1954 r.

Ks. Stanislaw Ganowski

07.1957 r

Ks. Jan Potepa

12.1968 r.

Ks. Stanislaw Siwiec 

29.10.2006 r.

Ks. Marek Babuśka

Szczególnym dowodem Łaski Bożej zapalającej serca wiernych światłem Chrystusa są powołania kapłańskie.  Z naszej wspólnoty słowa: Jeśli kto pójdzie za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną (Mt 10,38-39) usłyszeli:

Kapłan

Rok urodzenia

Rok i miejsce święceń

1

Ks. Daniel Wójcik SDB

1934

1965, Kraków

2

Ks. Kazimierz Kozłup

1938

1965, Opole

3

Ks. Jan Piszczorowicz

1946

1972, Wrocław

4

Ks. Aleksander Siemiński

1953

1979, Wrocław

5

O. Andrzej Siemiński CM

1956

1981, Kraków

6

Ks. Romuald Glapa

1957

1983, Wrocław

7

Ks. Leszek Włodarczyk

1958

1983, Wrocław

8

Ks. Stanisław Araszczuk

1958

1984, Wrocław

9

Ks. Marek Korgul

1961

1985, Wrocław

10

Ks. Stanisław Ligaj

1960

1985, Wrocław

11

Ks. Marek Mundziakiewicz

1962

1988, Wrocław

12

Ks. Piotr Repelowski

1964

1990, Strzegom

13

Ks. Ryszard Trzósło

1963

1990, Strzegom

14

Ks. Ryszard Zawadzki

1961

1990, Strzegom

15

Ks. Janusz Derecznik

1967

1993, Legnica

16

Ks. Andrzej Piętka SAC

1964

1992

17

Ks. Przemysław Słyszko

1967

1994, Legnica

18

Ks. Piotr Goźdź

1967

1995, Legnica

19

Ks. Piotr Moroz

1967

1995, Legnica

20

O. Andrzej Łukawski SSCC

1969

1995, Wrocław

21

Ks. Grzegorz Kupczyk

1973

1998, Legnica

22

Ks. Sławomir Marek

1975

2001, Legnica

23

Ks. Mateusz Pawlica

1977

2002, Wrocław

24

Ks. Grzegorz Wieszewski

1978

2003, Legnica

25

Ks. Grzegorz Kucharski

1981

2006, Świdnica

26

Ks. Paweł Antosiak

1982

2008, Świdnica

27

Ks. Arkadiusz Raczyński

1983

2009, Świdnica

28

Ks. Wojciech Szymański

1984

2009, Świdnica

29

Ks. Robert Krupa

1982

2009, Świdnica

30

Ks. Radosław Mielczarek

1993

2019, Świdnica

Kościoły

Kościół św. Barbary

Wzniesiony w XIV w. był do 1456 r. synagogą żydowską, po czym dostał się w ręce katolików i został przebudowany na kościół. Jest to budowla jednonawowa, murowana z kamienia z prezbiterium zakończonym trójbocznie, nakrytym późnogotyckim sklepieniem sieciowym, z nawą nakrytą sklepieniem krzyżowym. Posiada barokowy ołtarz główny i chrzcielnicę z przełomu XV i XVI w. Świątynia z zewnątrz posiada piękny portal z piaskowca, w którym zostały umieszczone symbole miasta, czyli miecz i klucz, atrybuty św. Piotra i Pawła. Kościół został gruntownie odrestaurowany w latach 90-tych.

Kościół św. Jadwigi

Znajduje się u wylotu ul. Szarych Szeregów prowadzącej w kierunku Międzyrzecza. Powstał na pocz. XIV w. jako kościół Starego Strzegomia, wymieniany w 1456 r. jako kaplica szpitalna, później cmentarna, przebudowany na pocz. XVI w., remontowany w XVIII i XIX w., ostatnio w 1963 i 1997 r. Orientowany, murowany, jednonawowy, z trójbocznie zakończonym prezbiterium, nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym w całości oskarpowanym, zachował we wnętrzu przyścienne sakramentarium i barokową ambonę.

Kaplica św. Antoniego

Usytuowana jest w najbliższym sąsiedztwie bazyliki. Została sklasyfikowana jako zabytek pierwszej klasy. Budowniczym kaplicy był prawdopodobnie Łukasz Schleierweber – jeden z twórców świdnickiego kościoła katedralnego. Kaplica – to bardzo ciekawy – unikalny na skalę polską – przykład bastei, baszty znajdującej się w murach miejskich, zaadoptowanej do celów sakralnych. Łączyła ona w sobie funkcję sakralną i obronną. Wnętrze jest niewielkie, jednonawowe, z pięciobocznym ceglanym prezbiterium, od zewnątrz posiadającym obły zarys, wyposażone w neobarokowy ołtarz poświęcony św. Antoniemu z Padwy z obrazem wykonanym na pocz. XX w.

Kościół restaurowany był w latach 1957-1961. W roku 1980 miał miejsce gruntowny remont. Zrekonstruowana została posadzka a wnętrze otrzymało nową elewację, nowe drzwi, założono instalację elektryczną. Rekonsekracja odbyła się 14.09.1980 r. W roku 2007 świątynia została pokryta nowym dachem (dachówka).

Kościół filialny w Tomkowicach

Tomkowice, kościół bł. Karoliny Kózkówny

Jest to najmłodsza świątynia dekanatu strzegomskiego, budowana w latach 1987-92 z pierwotnym przeznaczeniem na dom katechetyczny dla uczniów miejscowej szkoły. Kaplica została wyposażona w latach 1992-95 a poświęcona w przededniu 83 rocznicy śmierci patronki – 17.11.1997 r. przez ks. bpa Tadeusza Rybaka. Obecnie trwa budowa wieży na frontonie kaplicy. W planie jest również przebudowa generalna wnętrza kaplicy.