Kult Matki Boskiej Strzegomskiej

Historia Kultu

W obliczu swojej Śmierci, Jezus powiedział do Apostoła Jana stojącego pod Krzyżem: OTO MATKA TWOJA.

Na mocy tego Testamentu, serca ludzkie spragnione macierzyńskiej miłości, otrzymały za pośrednictwem ucznia, którego Jezus miłował, niepojęty Dar Matki. Kościół Powszechny, ustanowiony przez Chrystusa jako Sakrament Zbawienia świata, pełni swoją misję ewangelizacyjną wspierany nieustannie opieką Matki Zbawiciela.

Od samego początku historii Kościoła, w każdej nowej gminie chrześcijańskiej Matka Boża była kochana i czczona jako Ta, która wszystkie Dzieci Boże prowadzi do Chrystusa. Ta wiara ożywiła także pierwszą wspólnotę wierzących w zaraniu historii Strzegomia.

Mała figurka Matki Bożej Strzegomskiej znalazła się już w pierwszym kościele, który stanął na ziemi strzegomskiej pod wezwaniem św. Piotra. Spłonął on w czasie najazdu tatarskiego w roku 1241. Kościół spłonął, ale figurka Matki Bożej Strzegomskiej ocalała, ukryta przez Jej czcicieli.

Dalsze losy tej figurki spowite są mgłą legendy, która mówi, ż kapłan spod Krakowa przybył z pielgrzymką do Strzegomia za przewodem gwiazdy. W gruzach zniszczonego przez Tatarów kościoła odnalazł ukrytą figurkę i razem z pielgrzymami zaczął się do Niej gorąco modlić.

Owocem tej modlitwy było wygaśnięcie zarazy, która w owym czasie tu panowała.Ślad tego pięknego podania można odnaleźć w architekturze bazyliki strzegomskiej. Na jednym ze zworników  sklepienia nad prezbiterium umieszczono znak gwiazdy.

Obecnie kult maryjny w naszym mieście skupia się wokół tzw. “figury wielkiej” Matki Bożej Strzegomskiej umieszczonej w centrum głównego ołtarza. Otoczona jest czterema scenami tryptykowymi, przedstawiającymi: zwiastowanie anielskie, nawiedzenie św. Elżbiety, narodzenie i pokłon Trzech Króli.

Ta gotycka madonna z początku XIV wieku jest prawdziwym klejnotem Strzegomia. Dwumetrowej wysokości, wykonana z kamienia, w oryginalnej, odnowionej szacie, jest unikatem pośród słynących łaskami ikon Maryi.

Kult Matki Bożej Strzegomskiej w ciągu wieków rozwijał się nieprzerwanie i ubogacał życie duchowe wspólnoty strzegomskiej.

Po II wojnie światowej Jej macierzyńska opieka wyjednała mieszkańcom naszego miasta łaskę jedności, tak bardzo potrzebną ludziom przybyłym z różnych środowisk byłej Rzeczpospolitej. Dlatego nazywamy Ją Matką Zjednoczenia.

Zjednoczenie to dokonuje się najpełniej na gruncie wspólnej wiary chrześcijańskiej. Ona skupia nas pod płaszczem swojej opieki, obdarzając potrzebnymi łaskami wszystkich, którzy się do niej uciekają.

Fragment oprac. Ks. Stanisława Siwca
Całość zawarta jest w książce  pod tytułem: Bazylika Strzegomska – LATARNIA BOŻEGO ŚWIATŁA, którą można nabyć w zakrystii naszej bazyliki.