Ogłoszenia

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

1. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
❖ W piątki Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej w bazylice o godz. 9:00 i 16:15.
Podczas Drogi Krzyżowej będzie możliwość złożenia jałmużny wielkopostnej przeznaczonej dla ubogich.
❖ W niedziele Wielkiego Postu o godz. 16:15 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
Tradycyjnie w tym czasie zbierane będą ofiary na kwiaty i dekoracje do Bożego Grobu. Za udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. We wtorek 20 lutego zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00 oraz nabożeństwo ku czci św. Charbela. Na Mszy św. będziemy gościli prezesa Maronickiej Fundacji Misyjnej diakona Fabio Pereirę.

3. W przyszłą niedzielę będziemy przez ywali Niedzielę „Ad gentes” – dzien modlitwy, postu i solidarnos ci z polskimi misjonarzami. W związku z tym zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na dzieła misyjne. Prosimy o zorganizowanie tej zbio rki grupy parafialne:
▪ Sobota – 17:00 – Żywy Różaniec;
▪ 7:30 – Żywy Różaniec;
▪ 9:00 – LSO;
▪ 10:30 – Bractwo św. Józefa;
▪ 12:00 – Rada duszpasterska;
▪ 17:00 – Odnowa w Duchu Świętym.

4. W niedzielę 25 lutego będziemy gościli młodych chrześcijan z Betlejem, którzy związku z trwającą wojną i trudną sytuacją ekonomiczną swoich rodzin, przybyli do Polski. Chrześcijanie w Betlejem utrzymują swoje rodziny pracując dla pielgrzymów przybywających do miejsca narodzenia Chrystusa. Po każdej Mszy św. będzie można zakupić pamiątki wykonane przez nich z drewna oliwnego. To nasza solidarność z tymi, którzy w obliczu wojny, swoją pracą chcą, zapewnić byt najbliższym.

5. Zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii św. na kolejne spotkanie formacyjne:
▪ w poniedziałek 26 lutego dzieci wraz z rodzicami z klas III ze SP nr 4;
▪ w środę 28 lutego dzieci wraz z rodzicami z klas III ze SP nr 3.
Spotkania rozpoczną się Mszą św. o godz. 17.00.

6. We wtorek 27 lutego odbędzie się spotkanie z Panem Marcinem Jakimowiczem redaktorem “Gościa Niedzielnego”, autorem kilku Książek, a także liderem wspólnoty modlitewnej w Katowicach. Spotkanie rozpocznie się Mszą św. o godz. 17.00. Po Mszy św. zaproszony gość wygłosi konferencję na temat relacji między Bogiem a człowiekiem, także relacji międzyludzkich i z samym sobą. Zapraszamy wszystkich którzy pragną pogłębić swoje relacje z Bogiem. Na to spotkanie zapraszamy młodzież klas VIII szkoły nr 4 i nr 3 wraz z rodzicami, w ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania.

7. Ks. Adrian zaprasza na wielkopostne katechezy dla dorosłych „Noce Nikodemowe”. Tematem będzie sakrament pokuty i pojednania. Katechezy odbywać się będą w piątki o godz. 18:00 w domu parafialnym. Więcej szczegółów na plakatach i ulotkach dostępnych w stojakach.

8. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do naszej scholi. W czasie Wielkiego Postu próby odbywają się w piątki w domu parafialnym zaraz po Drodze Krzyżowej.

9. W agendzie parafialnej do nabycia prasa katolicka (Gość Niedzielny, Niedziela, Mały Gość Niedzielny), słowo na każdy dzień, czyli pełny tekst Ewangelii na dany dzień z krótkim rozważaniem, a także świece na stół wielkanocny.

Komunikat
Pojawiające w ostatnim czasie doniesienia medialne dotyczące planowanych zmian w edukacji napawają niepokojem środowiska związane z edukacją religijną w Polsce i naszej diecezji. Zapowiedzi dotyczące niewliczania oceny z religii do średniej, umieszczenia lekcji religii na pierwszych lub ostatnich lekcjach oraz redukcji liczby godzin religii do jednej lekcji w tygodniu wprowadzają niepokój dotyczący przyszłości nauczania religii w Polsce. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich o modlitwę i świadectwo ukazujące dobro, jakie dokonuje się poprzez lekcje religii. Jak informuje Ministerstwo: https://www.gov.pl/web/edukacja, do konsultacji społecznych oddano nowelizację rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, których jednym z celów jest zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen. Głosem w obronie edukacji religijnej jest także petycja w obronie szkolnej lekcji religii zorganizowana przez środowisko świeckich katechetów. Można ją podpisać na stronie internetowej lub pobrać z Facebooka naszej parafii: https://www.petycjeonline.com/petycja_o_wliczanie_oceny_z_religiietyki_do_redniej_ocen_oraz_utrzymanie_dwoch_godzin_z_tych_przedmiotow?mibextid=xfxF2