Ogłoszenia

XV Niedziela Zwykła

1. W dniach 10-13 lipca nasza Liturgiczna Służba Ołtarza udała się na wyjazd integracyjny do Warszawy. Dziękujemy wszystkim, który wsparli to wydarzenie, a w szczególności Panu burmistrzowi Zbigniewowi Suchycie i Panu wiceburmistrzowi Tomaszowi Marczakowi.
2. 25 lipca obchodzimy wspomnienie św. Krzysztofa patrona kierowców. Poświęcenie pojazdów w niedzielę 23 lipca po każdej Mszy św.
3. W przyszłą niedzielę przypada 13 rocznica śmierci Księdza Prałata Stanisława Siwca. Msza św. w intencji zmarłego Kapłana o godz. 10:30. Pamiętajmy o nim także w naszych osobistych modlitwach.
4. Nasza parafia otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
w kwocie 1 469 000, 00 zł z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego bazyliki.
5. W Agendzie Parafialnej do nabycia prasa katolicka (Gość Niedzielny, Niedziela, Mały Gość Niedzielny).
6. Zapowiedzi przedślubne drugie:
 Adrian Mateusz PIKOR ze Strzegomia i Roksana Weronika KULCZYCKA z Roztoki.
 Michał Józef GNIECKI z Bartoszówka i Angelika Anna WOJNICKA ze Strzegomia.
7. Zapowiedzi przedślubne trzecie:
 Jakub Paweł ŻAK ze Szczecina i Justyna Anna KOCÓJ ze Strzegomia.