Ogłoszenia

III Niedziela Wielkiego Postu

1. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej zostanie przeprowadzona zbiórka ofiar do puszek na rzecz Dzieła Pomocy Misjom „Ad gentes”. Prosimy o zorganizowanie tej zbiórki następujące grupy parafialne: 
 Sobota 17:00 – Żywy Różaniec;
 7:30 – Żywy Różaniec;
 9:00 – LSO;
 10:30 – Bractwo św. Józefa;
 12:00 – Rada duszpasterska;
 17:00 – Odnowa w Duchu Świętym.
2. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP nr 4 w Strzegomiu zapraszają rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym (rozpoczynających we wrześniu klasę I) na dzień otwarty szkoły w dniu 14 marca (wtorek) o godz. 16:30.
3. W dniach poprzedzających IV niedzielę Wielkiego Postu, 17-18 marca, odbędzie się 10. edycja wielkopostnej inicjatywy modlitwy i pojednania „24 godziny dla Pana”. W naszej parafii modlitwę tę rozpoczniemy w piątek w bazylice po Mszy Świętej o godz. 17:00 i będzie ona trwać do Mszy Świętej o godz. 6:30 w bazylice, a następnie będzie kontynuowana w kościele św. Barbary do godz. 17:00. Plan adoracji dostępny jest w gablocie.
4. We wszystkie piątki marca zapraszamy do domu parafialnego na godz. 17:30 na cykl spotkań pt. NOCE NIKODEMOWE.
5. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Jest to patronalne święto Bractwa Świętego Józefa. Msza Święta w intencji Bractwa zostanie odprawiona o godz. 12:00.
6. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki Droga Krzyżowa w bazylice o godz. 09:00 i 16:15. w niedziele o godz. 16:15 nabożeństwa Gorzkich Żali.
7. Osoby zainteresowane udziałem w finale Światowych Dni Młodzieży w dniach od 1-6 sierpnia mogą zgłaszać się do ks. Piotra. Wiek uczestników 18-35 lat. Koszt ok. 2000 zł.
8. Zapraszamy na Misterium Męki Pańskiej, które dobędzie się 31 marca o godz. 20.00 na placu przed bazyliką.
9. W Agendzie Parafialnej do nabycia prasa katolicka (Gość Niedzielny, Niedziela, Mały Gość Niedzielny) oraz świece wielkanocne i kartki świąteczne, palmy na niedziele palmową.
10. Zapowiedzi przedślubne pierwsze:
 Piotr BUCZYK i Beata CHWAŁA oboje ze Strzegomia.
 Piotr HERBA z Witoszowa Dolnego i Natalia RODAK ze Strzegomia.
Zapowiedzi drugie:
 Bartłomiej STĄPOR i Karolin STĄPOR oboje ze Strzegomia.
Zapowiedzi trzecie:
 Piotr Pawlica – Strzegom i Anna Ostrowska – Bolków.
 Michał Kupczyński – Międzyrzecze i Anna Białek – Syców.

OŚWIADCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJAMI DOTYCZĄCYMI METROPOLITY KRAKOWSKIEGO KARD. KAROLA WOJTYŁY

Święty Jan Paweł II to jeden z najwybitniejszych papieży i największych Polaków. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.
W tym świetle szokujące są próby zdyskredytowania jego osoby i dzieła, podejmowane pod pozorem troski o prawdę i dobro. Autorzy tych dyskredytujących głosów podjęli się oceny Karola Wojtyły w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, bezkrytycznie uznając tworzone przez Służby Bezpieczeństwa dokumenty za wiarygodne źródła. Nie wzięli przy tym pod uwagę istniejących raportów i opracowań, które rzetelnie ukazują jego słowa i czyny. Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski już raz podkreślili (18 listopada 2022 roku), że medialny atak na kard. Karola Wojtyłę, a następnie Papieża Polaka i jego pontyfikat ma swoje głębsze przyczyny.
Chciałbym w tym miejscu wyrazić moje serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy w ostatnim czasie bronią dziedzictwa i osoby św. Jana Pawła II, który m.in. przyczynił się do wyzwolenia Polski i innych państw spod sowieckiego komunizmu.
To właśnie poczynając od decyzji Jana Pawła II, Kościół podjął zdecydowany wysiłek powołania struktur i opracowania jednoznacznych procedur, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, należycie ukarać winnych przestępstw seksualnych, a przede wszystkim wspomóc osoby skrzywdzone. Wydając dokument Sacramentorum sanctitatis tutela dla całego Kościoła, który uznaje krzywdę wyrządzoną dziecku w sferze seksualnej za jedno z najcięższych przestępstw, Jan Paweł II zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Była to decyzja ze wszech miar bezprecedensowa i przełomowa.
Obrona świętości i wielkości Jana Pawła II nie oznacza, oczywiście, twierdzenia, że nie mógł on popełniać błędów. Bycie pasterzem Kościoła w czasach podziału Europy na Zachód i blok sowiecki oznaczało konieczność mierzenia się z niełatwymi wyzwaniami. Trzeba też być świadomym tego, że w tamtym okresie obowiązywały, nie tylko w Polsce, inne niż dzisiaj prawa, inna była świadomość społeczna i zwyczajowe sposoby rozwiązywania problemów.
Wzywam zatem wszystkich ludzi dobrej woli, by nie niszczyć wspólnego dobra, a do takiego należy niewątpliwie dziedzictwo Jana Pawła II. Polacy winni pamiętać o błogosławieństwie, jakie Opatrzność dała nam za sprawą tego Papieża.
Warszawa, 9 marca 2023 roku

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski