Ogłoszenia

Otrzymane dotacje

Informujemy, że nasza parafia otrzymał dofinansowanie z fundacji KGHM Polska Miedź w wysokości 100 tyś. złotych oraz z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji- Fundusz Kościelny w wysokości 90 tyś. złotych.